Латинська мова

Кордони моєї мови означають кордони мого світу.

(Людвіг Вітгенштайн)

Латинська мова, репетиторство

Латинська мова, також латина ( Lingua Latna) — мова, яка належить до латинсько- фаліскської підгрупи італійських мов індоєвропейської мовної сім'ї. Разом з церковнослов'янською це одна з мертвих мов, яка постійно використовується. Статус мертвої мови зумовлений тим, що люди, для яких вона є рідною, не народжуються вже принаймні півтори тисячі років. Латинська мова є однією з найдавніших писемних індоєвропейських мов і належить до так званих літературно-історичних мов. Утративши значення мови міжнародного спілкування, латина сьогодні залишається джерелом творення міжнародних номенклатур, наукової лексики.

У наш час латинська мова вважається офіційною мовою держави Ватикан, а також, Католицької Церкви. До 1962–1965 років службу в усіх католицьких церквах вели виключно латинською мовою. І попри те, що мова дедалі більше витісняється національними мовами, вона і зараз зберігає свою значимість в науковій термінології багатьох галузей знань, насамперед у біології, юриспруденції та медицині. Численні латинські прислів'я, афоризми та терміни увійшли у вжиток в сучасних мовах у вигляді мовних кальок або прямих запозичень із збереженням латинської графіки (Латина у праві, Медична латина).

У наш час знання латинської мови потрібне спеціалістам різних галузей науки, оскільки соціально-політичні, філологічні, математичні, технічні, медичні, юридичні та інші наукові терміни походять переважно з латинської мови.

У наші дні латинська мова — це своєрідний будівельний матеріал, з якого творяться нові терміни. Адже жодна галузь науки не може обійтися без знання основ термінології, яка формується на базі латинської мови.

Тому, у РЦ "Акцент" ми пропонуємо вивчення латині з досвідченими викладачами із застосуванням сучасних методик. Заняття проводяться двічі на тиждень у зручний для вас час по 90 хв.

Заняття можуть бути: індивідуальні, напівіндивідуальні (2 особи) та групові (від 3-х до 8- ми осіб).

Back to top