Польська мова

Кордони моєї мови означають кордони мого світу.

(Людвіг Вітгенштайн)

Польська мова, репетиторство

Польська мова - це одна з західнослов'янських мов.Є офіційною мовою Польщі, де розмовляють 36.6 млн. людей. Польська мова розповсюджена в колишньому СРСР (335 тис. чол. ), США (3.8 млн. чол.),Франції та Бразилії, Канаді та інших країнах. Польською мовою в світі розмовляють більше 42.7 млн. людей. Кількість носіїв: 44 млн. людей.

Викладачі РЦ "Акцент" використовуючи сучасні методи та техніки навчання польської мови, розвивають чотири мовні уміння: писання, читання, розмова і розуміння на слух.

Заняття проводяться двічі на тиждень у зручний для вас час по 90 хв.

Стандартний курс польської мови призначений для слухачів таких рівнів:

  • A1 (призначений для осіб, які починають вивчення польської мови з сам початку, а також для осіб, які вміють говорити по-польськи лише окремі речення, однак не вміють створювати звязних, граматично правильних усних і письмових текс
  • A2 (призначений для осіб, які вміють робити по-польськи (в письмовій і усній формі) прості описи, представляти інших людей, умови життя і роботи, щоденні дії, (не) улюблені речі використовуючи прості польські звороти; мають принаймні початкові знання з польської граматики; розуміють на слух загальний зміст повільно і виразно вимовленого польського тексту).
  • B1 (призначений для осіб, які вміють досить плавно (в письмовій і усній формі) обговорювати свої зацікавлення, логічно і граматично правильно впорядковуючи хід думок; розуміють не лише загальний зміст польського тексту, вимовленого повільно і виразно, але і його деталі).;
  • B2 (призначений для осіб, які можуть логічно, впорядковано, граматично правильно висловлюватися по-польськи (в усній і письмовій формі) на різноманітні теми, аргументуючи свої погляди відповідними коментарями й прикладами; розуміють складніші тексти повсякденного мовлення поляків (навіть у швидкому темпі, але без зайвих шумів).
  • С1 (призначений для осіб з високим рівнем володіння польської мови, які не мають труднощів зі створенням складних, розбудованих текстів, веденням дискусій; розуміють вимовлені по-польськи тексти, в яких використано діалекти, сленг тощо.

Щоб з`ясувати, який у вас рівень володіння мовою, прийдіть і пройдіть безкоштовно тест.

Крім цього ми пропонуємо такі курси польської мови:

  • Польська для дітей
  • Польська для дорослих
  • Підготовка до співбесід, Карта поляка
  • Підготовка до іспитів
  • Корпоративні заняття
Back to top