ПРАВОЗНАВСТВО

Важлива не кількість знань, а якість їх. Можна знати дуже багато чого, не знаючи найпотрібнішого.

Лев Толстой

Правознавство, репетиторство

Україна конституційно закріпила за собою статус правової держави. Але це ще не означає, що вона такою є. Їй ще належить такою стати. А для цього потрібен значний рівень правової свідомості населення країни, який поки що бажає бути набагато кращим. Щоб підняти цей рівень, для всіх студентів вищих навчальних закладів введено навчальний предмет, який би давав їм знання про право і його конкретний вираз в законодавстві України. Основна мета даного навчального предмету – засвоєння головних положень про такі категорії як держава, право, законодавство України.

Цю дисципліну викладають студентам як гуманітарних так і технічних спеціальностей. А це, у свою чергу, означає, що не всі вони можуть однаково сприймати даний матеріал. Постає проблема різноманітної форми його подачі. Багато з того, що подається у підручниках, проходить повз увагу студентів.

Метою курсу "Правознавство" є вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, розгляд основних понять юриспруденції.

Курс охоплює такі важливі й актуальні питання як законність і правопорядок, правопорушення і юридична відповідальність, правова дисципліна і правова культура.

У рамках курсу простежується історія розвитку української державності, розглядаються проблеми розбудови демократичної, правової держави в Україні. Також розглядаються окремі галузі права України та найважливіші нормативні акти чинного законодавства, вивчається зміст Конституції України, її найважливіші положення щодо закріплення основ державного та суспільного ладу України.

Курс "Правознавство" спрямований сформувати правовий світогляд майбутніх фахівців, виробити систему правових уявлень, переконань та навичок правомірної поведінки, збагатити теоретичні уявлення про поняття та категорії, які використовує правова наука; має на меті не тільки дати необхідні знання, а й навчити правильно використовувати правові норми при виконанні відповідних ролей у суспільстві - як у наступній професійній діяльності, так і в особистому житті. Адже сьогодні однією з найважливіших проблем у правовій галузі є низький рівень або навіть відсутність правової культури, що призводить до значних негативних наслідків у нашому суспільстві.

Курс «Правознавство» у РЦ «Акцент» складається з трьох блоків тем. У першому блоці розглядаються основні поняття держави і поняття права взагалі без екскурсу у будь яку конкретику. Це базові теми, які необхідно знати для того, щоб краще уявляти для себе місце і характер державності в Україні.

Другий блок тем містить в собі положення Конституції України - основного закону нашої держави. Це вже є приклад втілення теоретичних знань про державу і право у конкретній країні. Конституція це основний закон, за яким живуть усі громадяни конкретної країни, і який торкається усіх без виключення суб’єктів держави.

А далі, у третьому блоці тем, буде розглянуто галузеве законодавство України. Тобто тут буде йтися про низку законів, які діють у межах основного закону у різних галузях існування українського суспільства. А саме про цивільне, трудове, сімейне, житлове, земельне, екологічне, адміністративне, фінансове, кримінальне, господарське та процесуальне законодавства. Це ті питання, які торкаються конкретно кожного громадянина нашої країни протягом всього його життя.

Заняття проводяться у зручний для вас час по узгодженому графіку і можуть бути індивідуальні, напів індивідуальні (2 осіб) та групові (до 8 ос.).

Back to top